CERKAK

Didhawuhi Ibu Guru

Kapethik saka Urip Tentrem Raharja

 karya M.A. Sudi Yatmana, Grasindo, 1992, Kaca 1

 

Pinuju ngaso, Ibu Guru Yayuk nimbali Martini. Martini didhawuhi njupukaken buku kang ana ing meja guru. Ibu Yayuk ngendika, “Tini, mrene sedhela!” Sing ditimbali age-age mara nyedak, ngadeg jejeg, tangane tumata, ngapurancang, polatane sumeh, banjur matur, “Punapa, Ibu?”, Anggone matur Martini swarane lirih, nanging cetha, lagune luwes kepenak.

Ibu Yayuk mbacutake ngendikane, “Jupukna buku ing meja guru!”

Sing didhawuhi enggal-enggal njupuk buku, nuli bali matur, “Punika, Ibu?”. Matur mangkana iku karo ngaturake buku, awake rada mbungkuk. Dene buku kang diaturake kuwi sadurunge wis diwalik. Dadi, samangsa Ibu Yayuk nampani, terus bisa maca tulisane, ora usah diwalik.

Ibu Yayuk nampa buku, mustakane manthuk sathithik, karo ngendika, “Ya, matur nuwun.”

Martini matur, “Sami-sami.”

Ibu Yayuk nuli minger tindak meyang kantor kepala sekolah. Martini rada mbungkuk maneh nguntabake tindake Ibu Yayuk.

Sapa bae sing nyumurupi, krungu, lan ngalami kadadean ing dhuwur kasebut bisa seneng, marem, lan tentrem. Ibu Yayuk lan Martini uga melu seneng, marem, lan tentrem, bisa padha sesrawungan nganggo tata krama, lan uga kabukten manawa tata krama kuwi bisa gawe tentreming bebrayan. Bebrayan kang tanpa tata krama mesthi ora bisa tentrem.

Ngaturake majalah, koran, buku, lan layang diwalik dhisik. Sing nampa banjur bisa maca, ora ndadak malik. Mangkana uga tuladha liyane. Ngaturake peso, graji, cethok, lan barang-barang kang mawa garan, ditata luwih dhisik, sing nampa kepenak, terus bisa nyekel garane. Aja malah garane dicekel dhewe. Sing nampa banjur dadi rekasa nyekel pucuk. Kang kasebut keri kuwi jeneng ora nganggo tata krama.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s